Haluatko tietoa tunnetaidoista? Tilaa uutiskirjeemme tästä.Hyvät tunnetaidot ovat yhteydessä lapsen psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin: On olemassa keino helppoon ja hauskaan tunnetaitojen harjoitteluun


Tunnetaitojen harjoitteleminen on tärkeää, sillä hyvät tunnetaidot ovat yhteydessä muun muassa lapsen psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, kaverisuhteiden luomiseen ja opilliseen menestykseen.

Psykologien suunnittelemat Fannin tunnetaitokortit ovat helppo ja hauska apuväline tunnetaitojen harjoitteluun!

Katso näyte.

Millaiset tunnekortit ovat?


Tunnetaitokortit on jaettu tunnekortteihin ja pulmakortteihin. Pakassa on lisäksi Fanni-sarjan hahmojen esittelyt sekä tunnelämpömittarikortti, jota käytetään yhdessä tunnekorttien ja pulmakorttien kanssa.

Tunnekortit:
1. Tutustuttavat erilaisiin tunteisiin ja auttavat pohtimaan omia tunnekokemuksia.
2. Vahvistavat erityisesti lapsen kykyä tunnistaa ja nimetä erilaisia tunteita, minkä lisäksi hauskat tunnetehtävät harjaannuttavat tunnetaitoja monipuolisesti.

Pulmakorttien avulla harjoitellaan tunnekäsittelyä: tunteen tunnistamista, nimeämistä, säätelemistä ja ongelmanratkaisua.

Lapsen on usein hankalaa jälkikäteen miettiä, miten olisi voinut toimia jossakin pulmatilanteessa toisin, sillä oman erheellisyyden kohtaaminen ja tarkka oman toiminnan arvioiminen on vaikeaa.

Korttien avulla voi harjoitella ongelmanratkaisua tarkastelemalla tilanteita etäämmältä. Tunnekäsittelyn harjoitteleminen sekä pulmakorttien pohdintakysymykset vahvistavat lisäksi empatiakykyä eli toisen asemaan asettumista sekä muiden tarpeiden ja tunteiden huomioimista.

Tunnelämpömittari auttaa tunteen voimakkuuden havaitsemisessa ja säätelemisessä. Tunnelämpömittarikorttia voi käyttää yhdessä tunne- ja pulmakorttien kanssa tai milloin tahansa arjessa tunteista puhuttaessa.

VINKKI: Tunnetaitoja voi ja kannattaa harjoitella vauvasta lähtien. Vauvan ja taaperon kanssa tunteisiin voi tutustua katselemalla tunnekortteja yhdessä ja nimeämällä tunteita lapselle. Lue pulmakortin tilannekuvaus ja pohdi ääneen, mitä tunteita hahmoilla voisi olla. Voit myös osallistaa pientä lasta tunnistamaan hahmojen tunteita kysymällä esimerkiksi: “Onko joku surullinen?

Miten tunnekortteja käytetään?


Fannin tunnetaitokorteissa on esitelty 18 tunnetta. Ilo, suru, viha, pelko, hämmästys ja inho ovat perustunteita, joita jo pienet lapset ilmaisevat. Jokainen tunne on tärkeä, ja jokaisella tunteella on oma tehtävänsä, joka motivoi toimimaan, suuntaa päätöksentekoa ja auttaa ymmärtämään itseä ja muita.

Tutustukaa erilaisiin tunteisiin nostamalla pakasta yksi kortti ja nimeämällä tunne hahmon ilmettä ja kehonkieltä tarkkailemalla. Kortteihin ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta. Lukekaa kääntöpuolelta tietoa tunteen tehtävästä, pohtikaa tunteeseen liittyviä kysymyksiä ja tehkää tunnetehtävä. Tunnekorttien pohdintakysymykset ja tunnetehtävät auttavat syventämään tunnetaitoja ja oppimaan konkreettisia tunnesäätelykeinoja.

Sovellusidea tunnekorttien käyttöön: Miltä sinusta tuntuu?


Tunnekortit ovat konkreettinen apuväline, joka auttaa käymään arkista keskustelua tunnetasolla — vaikka joka päivä! Pienetkin lapset ovat usein taitavia valitsemaan kuvista sopivan tunteen, vaikka tunteiden nimeäminen olisi vaikeaa.

Levitä tunnekortit lapsen näkyville esimerkiksi pöydälle tai lattialle.

Esimerkkejä tunnekorttikeskusteluun:
Valitse kortti, joka kuvaa sitä, miltä sinusta tuntuu nyt.
Mitä tunteita sinulla on päivän aikana ollut? Valitse 1—3 tunnetta, jotka sopivat
tähän päivään.
Miltä sinusta tuntui tänään, kun riitelimme kotimatkalla?
Milloin sinusta on tuntunut tältä?
Miltä luulet minusta/siskosta/kaverista tuntuvan?

Lisää ideoita korteissa!

Fannin tunnetaitokortit ovat osa Fanni-tunnetaitosarjaa. Sarjan tekijät Julia Pöyhönen ja Heidi Livingston ovat lasten kehitykseen ja vanhemmuuden tukemiseen erikoistuneita psykologeja. He ovat kehittäneet lasten tunnetaitoja vahvistavia valmennuksia perheille, päiväkodeille ja perheneuvoloille. Heidän luotsaamansa FamilyBoost-verkkosivusto on lapsiperheille suunnattujen digitaalisten psykologipalveluiden uranuurtaja Suomessa.

Nyt siis tunnetaitoja treenailemaan Fannin tunnetaitokorteilla — tilaa tästä!

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.