Hae verkkokaupasta

Kirjaudu
sisään

Kirjaudu sisään
Ostoskori

Ostoskori

Lisää tilausnumerolla:

Unohdin salasanani

Sähköpostiosoite

Salasana 

Auta lasta murtautumaan ulos häirikön ahtaasta lokerikosta


Aikuinen ei saa mennä mukaan lapsen raastaviin tunteisiin, koska silloin lapsi ahdistuu entistä enemmän. Jatkuva kielteisyyden kehä puolestaan saa lapsen turhautumaan itseensä ja muihin. Aikuisen olisi myönteisin keinoin autettava lasta murtautumaan ulos häirikön ahtaasta lokerosta. Jos lapsi ei saa riittävästi myönteistä huomiota tai apua juuttuneeseen toimintaansa, hän toimii häkkiin ajetun
villieläimen tavoin.

Vinkki haastaviin hetkiin:
Kaikki vanhemmat ovat erehtyväisiä ja se on inhimillistä. Kannattaa kuitenkin listata haastavat tilanteet ja itselle tyypilliset reagointitavat. Sen jälkeen täytyy tehdä itselle selväksi, että ennen kuin pinna palaa, on rauhoituttava ja lähdettävä tilanteesta pois esimerkiksi juomaan lasi vettä. Aikuinen voi myös keksiä itselleen sopivia konsteja, jos hän huomaa, että jokin toinen tapa auttaa häntä rauhoittumaan. Tärkeintä on ymmärtää kiukun taustalla olevat syyt ja sitten tapa toimia. Kun asiaan puututaan uudella tavalla, lapsikin voi yllättyä ja toimia eri tavalla.

Lapsen toiminta on usein suoraviivaista ja ajattelematonta, koska lapset ovat aikuisia vahvemmin impulssiensa vietävänä. Lapsen itsesäätelytaidot ovat vielä keskeneräisiä, joten lapsi toimii monessa tilanteessa vaistonvaraisesti. Häirikön rooliin päätynyt lapsi voi hakea huomiota negatiivisilla keinoilla, koska ymmärtää vaistonvaraisesti, että on parempi saavuttaa edes kielteistä huomiota kuin olla saamatta lainkaan huomiota osakseen.

Uhmakkuus, tottelemattomuus ja huomionhakuisuus voivat siis olla ymmärrettävissä keinona saada ja ylläpitää huomiota. Ne voivat liittyä myös aiemmin mainittuun taitovajeeseen tai täysin normaaliin kehitykseen kuuluvaan tarpeeseen itsenäistyä ja kokeilla rajoja. Olipa haastavan käytöksen syy mikä hyvänsä, aikuisen tehtävä on puuttua lapsen kielteiseen toimintaan välittömästi näyttämällä mallia, sanoittamalla tunteita ja auttamalla häntä tulkitsemaan sosiaalisia vihjeitä ja merkitysvivahteita sekä syy-seuraussuhteita.

Kasvatuksessa on tärkeää myös huomioida, että temperamentti on osa lapselle ominaista käyttäytymistä. Se kuuluu hänen perusolemukseensa. Puheliasta seurapiiripörriäistä ei saa millään keinolla muutettua hiljaiseksi hissukaksi eikä viipyilevää viilipyttyä vilkkaaksi tuhatjalkaiseksi. Merkittävää onkin, että lapsi hyväksytään sellaisena kuin hän on mutta häntä autetaan mahdollisuuksien mukaan vaikeissa tilanteissa.

Paranna vuorovaikutusta lapsen kanssa:
  • Ohjaa lasta yksiselitteisillä säännöillä. Selkeät ja johdonmukaiset säännöt auttavat.
  • Kerro yksitellen ohjeet. Muista, että avainsanat auttavat.
  • Pienet tavoitteet auttavat saavuttamaan enemmän.
  • Annatko lyhyitä ja selkeitä ohjeita? Vältä monimutkaisia sivulauseita ja kiertoilmaisuja tai abstrakteja käsitteitä. Abstrakti ajattelu ja pitkän aikavälin suunnitelmallisuus alkaa vasta noin 12-vuotiaana, koska lapsen aivot vasta kehittyvät.
  • Kerrotko syyt ja seuraukset, mitä odotetaan ja miksi? Piirrä ne paperille, sillä visuaalisuus helpottaa ymmärtämäänOte on kirjasta Konstit vähissä?. Kirjassa ratkotaan tapausesimerkkien avulla tyypillisiä kasvatuksen pulmakohtia ilman että kasvattajaa syyllistetään ja lasta leimataan vaikeaksi. Teos on oivallinen apuväline haastaviin kasvatustilanteisiin niin vanhemmille kuin ammattikasvattajillekin.

TUTUSTU

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.