Hae verkkokaupasta

Kirjaudu
sisään

Kirjaudu sisään
Ostoskori

Ostoskori

Lisää tilausnumerolla:

Unohdin salasanani

Sähköpostiosoite

Salasana

Vieraskynä: Tunteiden tunnistaminen ja niiden käsittelemään oppiminen on avain tasapainoisempaan ja onnellisempaan elämään

Olemme kaikki ainutkertaisia tuntevia olentoja. Kaikilla meillä on tunteet ja koemme ne omalla ainutlaatuisella tavallamme. Ilman tunteitamme olisimme vain tyhjiä kuoria, suorittavia robotteja.

Nykytietämyksen mukaan kaikki elolliset tuntevat. Ihminen eroaa muista elollisista kyvyllämme sanoittaa tunteitamme.

Eläinten tunnekommunikaatio on hyvin fyysistä ja lajiominaista. Näin lajitoverit pystyvät tulkitsemaan toistensa käyttäytymistä. Ihminen tulkitsee tunnereaktioita omasta näkökulmastaan ja tutkittujen havaintojen pohjalta, kuitenkaan koskaan tietämättä täysin mitä toinen todella tuntee.

Tunteiden sanoittaminen

Koska osaamme sanoittaa omia tunteitamme, mielellämme alamme tulkita toistemme tunteita omien henkilökohtaisten kokemustemme ja uskomustemme pohjalta. Luulemme tietävämme mitä toinen tuntee, vaikka hän ei sanottaisi tunteitaan millään lailla.

Virhetulkinnan vaara on valtavan suuri, koska tunteemme ovat subjektiivisia, omiin kokemuksiimme ja havaintoihimme perustuvia. Ne rakentuvat ja muokkautuvat monimutkaisen havaintomekanismimme välityksellä kehossamme ja mielessämme.

Kun tunnemme toisen puolesta


Miten helposti vanhempana, puolisona tai ystävänä reagoi toisen tunteeseen ”mä niin tiedän, miltä susta tuntuu” tai vähemmän empaattisesti ehkä vähättelevästi tai jopa torjuvasti ”Ei toi nyt niin iso juttu ole...”

Lapsi esimerkiksi voi sanoa jonkun asian olevan vaikeaa ja itse torjumme asian vastaamalla, että helppoahan se on, alapas nyt tehdä. Taustalla ei välttämättä olekaan itse tekeminen, vaan joku siihen liittyvä kokemus tai tunne, joka jää sanoittamatta ja näin myös tunnistamatta.

Tilanne voi kärjistyä, kun lapsi kokee tulleensa mitätöidyksi tai torjutuksi tunnetasolla. Kapinointi tai uhma saattaa alkaa ja vanhempi saattaa kokea lapsen ylireagoivan mielestään mitättömään asiaan ja hän puolestaan alkaa reagoida omalla tavallaan, riippuen omista käyttäytymismalleistaan tai tunnereaktioistaan. Episodin laukaiseva tekijä kaiken taustalla todennäköisesti on tunne (esim. väsymys, ärtymys, jne.), joka lapselta jäi ilmaisematta joko puutteellisen sanoittamisen tai tunnistamisen vuoksi sekä aikuisen oman tulkinnan takia.

Jos vastaavaa tunteen mitätöintiä tapahtuu aikuisten (tapahtuu myös lapsilla) välisessä vuorovaikutuksessa, toinen todennäköisesti sulkeutuu itseensä ja vetäytyy vuorovaikutuksesta. Siinä vaiheessa mitätöivä osapuoli saattaa kokea tulleensa hylätyksi, kun vuorovaikutus loppuu ja konflikti on valmis.

Tunnetaidot opitaan jo lapsena


Suhtautumisemme tunteisiimme on monen asian summa. Jo hyvin varhain lapsena alamme tiedostaa sekä omia että toistemme tunteita ja tuntemuksia. Ympäristömme palaute opettaa meitä, kuinka ja miten on sopivaa tuntea. Jopa niin, että saatamme kokea ettei meitä tai tunteitamme ymmärretä. Tai ettemme saa tuntea kaikkia tunteitamme. Jotkut tunteet ovat kiellettyjä, vahingollisia tai ne pitää piilottaa.

Emme aina itsekään ymmärrä tunteitamme, mistä ne tulevat ja mitä varten. Ja mitä "negatiiviselle” tunteelle pitää tehdä vai voiko sille ylipäätään tehdä mitään? Miten selviän kaikkien näiden tunteitteni myllerryksessä? Miten läheiseni kokevat tunteitteni vuoroveden? Miten he voivat tukea tai ymmärtää minua? Tai toisaalta, miksi mikään ei tunnu miltään?

Kätketyt tunteet


Tunteiden näyttäminen ja kokeminen on sidoksissa omaan perheeseen ja sukuun, mm. siihen kuinka avoimesti tunteita on saanut tuoda esiin. Voi olla, että suru on ollut kiellettyä tai merkki heikkoudesta, se on pitänyt pitää sisällään ja peittää jollain muulla tunteella esim. vihalla tai välinpitämättömyydellä. Myös ilon tai rakkauden tunteita on saatettu pitää joutavina turhuuksina. Oma historiamme identiteettitasolla, mutta myös kansallisesti määrittelee oman mallimme käsitellä tai olla käsittelemättä tunteitamme.

Tunnemme jokainen hetki jotain


Joku saattaa kokea tunteilun täysin turhaksi ajanhukaksi, kuitenkin niin, että hänkin tuntee joka hetki jotain, vaikkei sitä tiedostaisikaan. Pahan olon möykky työnnetään usein sivuun ja kuitataan vitutukseksi, joka jossain vaiheessa saattaa kasvaa ylisepääsemättömän suureksi ehkä ihan fyysisestikin puhkeavaksi sairaudeksi.

Koska ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, uskon, että tunteiden käsittelyllä on yhteys myös fyysiseen terveyteemme. Uskallan väittää, että omien tunteiden tunnistaminen ja niiden käsittelemään oppiminen on avain tasapainoisempaan ja onnellisempaan elämään.

Kirjoittaja Anu Laitinen
Next Generation
NLP associate Trainer
Social Panorama Consultant
Tunne-ja muutosvalmentaja
kouluttaja Mielikuvamatkaaja Oy

Photo by Jared Sluyter on UnsplashAnu Laitinen on kehittänyt Door2emotions-pelin, joka on vuorovaikutteinen korttipeli tunteiden maailmaan. Opi omista tunteistasi ja niiden käsittelystä sekä ottamaan niiden viestit vastaan. Samalla opit tunnistamaan myös muiden tapoja tuntea.

Tilaa Door2emotions peli tästä.

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.